Про журнал

Назва журналу: Ефективність державного управління

ISSN 2070-4011.

Видавець: Національний лісотехнічний університет України

Збірник засновано у 1999.

Періодичність: щоквартально.

Мови: Українська, Англійська та ін. (змішаними мовами)

Rejection Rate: 60%

Головний редактор: Загорський Володимир Степанович

Заступник головного редактора : Ліпенцев Андрій Вікторович

Галузі науки: економічні, державне управління, технічні.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 25087-15027ПРвід 21.01.2022 р. видано Міністерством юстиції України.

Тематична спрямованість – висвітлення науково-практичних підходів, міркувань та результатів науково-практичних досліджень з питань економіки (підприємництво, торгівля та біржова діяльність, менеджмент, маркетинг) та державного управління (публічне управління та адміністрування, державна служба місцеве самоврядування, соціальне забезпечення, національна безпека).

Видання внесене до Переліку наукових фахових видань України, категорія “Б” (наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.).

Спеціальності: (051) Економіка, (072) Фінанси, банківська справа та страхування, (073) Менеджмент, (075) Маркетинг, (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, (232) Соціальне забезпечення, (281) Публічне управління та адміністрування, (256) Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності).